Đang tải...
Danh mục

Điều khoản dịch vụ

CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY CAREPLUS VIỆT NAM

1.  Điều Khoản Careplus sẽ được áp dụng đối với giao dịch của khách hàng mua Hàng Hóa Careplus . Hàng Hóa Careplus có thể được nhận dạng bằng logo “Careplus ” trên danh sách hàng hóa của Nhà Bán Hàng.

2.  Bằng việc mua Hàng Hóa Careplus , khách hàng đồng ý ràng buộc bởi Điều Khoản Careplus mà các điều khoản này có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào, cùng với Điều Khoản Mua Bán Hàng Hóa áp dụng cho website careplus.vn và/hoặc ứng dụng di động Careplus , được hình thành từ việc tham chiếu Điều Khoản Careplus .

3.  Để tránh nhầm lẫn, các thuật ngữ in hoa được sử dụng và không được định nghĩa tại đây sẽ được hiểu như định nghĩa đã nêu tại Điều Khoản Mua Bán Hàng Hóa.

4.  Trong trường hợp có bất cứ điểm mâu thuẫn nào giữa các quy định của Điều Khoản Careplus và Điều Khoản Mua Bán Hàng Hóa, các quy định của Điều Khoản Careplus sẽ được ưu tiên áp dụng.

Hệ thống cửa hàng